Ordliste

 • Afdrag: Afdrag på en gæld er en regelmæssig betaling til en kreditor, som er designet til at reducere den skyldige gæld over tid.
 • Aktiemægler: En person eller en virksomhed, der handler med aktier på vegne af deres kunder.
 • Ansvarlig långiver: En långiver, der overholder bestemte regler og standarder, når de udsteder lån, for at sikre, at låntageren kan betale tilbage.
 • Attest: En erklæring om, at en bestemt handling eller transaktion er sket eller er blevet verificeret.
 • Besparelse: Penge, der er gemt til fremtidig brug.
 • Betalingshistorie: En registrering af en persons evne til at betale tilbage lånte penge til tiden.
 • Betalingshistorik: En betalingshistorik er en oversigt over en persons regelmæssige betalinger til kreditorer, herunder information om, hvorvidt betalingerne er blevet gennemført til tiden.
 • Betalingsservice: En service, der gør det muligt at overføre penge elektronisk til andre konti eller modtagere.
 • Bilag: En dokumentation eller en støtte til en bestemt transaktion eller erklæring.
 • Check: Et stykke papir, der bruges til at trække penge fra en bankkonto.
 • Debetkort: Et kort, der bruges til at trække penge direkte fra en bankkonto.
 • Depositum: Et opsparingsprodukt, hvor en person indsætter et fast beløb i en bank for en periode med en fast rente.
 • Gebyr: En betaling for en service eller en facilitet, fx et årligt gebyr for at have en bankkonto.
 • Indbetaling: Dette er et beløb, der overføres til en bankkonto, hvilket øger kontoens balance.
 • Indestående: Det beløb, der er til rådighed på en bankkonto.
 • Investering: En investering er en form for spareopsparing, hvor man placerer penge i en aktivklasse med henblik på at opnå en afkast.
 • Kaution: Dette er en form for sikkerhed, der stilles af en person eller virksomhed til en bank, når de optager et lån.
 • Kreditkort: Et kort, der giver brugeren mulighed for at låne penge til at foretage køb, mens de betaler tilbage i små beløb over tid.
 • Kreditlinje: En aftalt mængde penge, som en person eller en virksomhed kan låne fra en bank eller anden långiver.
 • Kreditvurdering: Dette er en vurdering af en persons eller virksomheds evne til at tilbagebetale et lån. Kreditvurdering er baseret på en række faktorer, herunder indkomst, gæld og økonomisk historie.
 • Lån: En form for finansiering, hvor en person eller en virksomhed låner penge til en fastsat rente og med en aftalt tilbagebetalingsplan.
 • Låneaftale: Dette er en skriftlig aftale mellem en bank og en låntager, der angiver lånebetingelserne, herunder
  lånebeløb, rente, afdragsplan og andre relevante oplysninger.
 • Lånebeløb: Lånebeløb er det samlede beløb, som låntager skal betale tilbage til en kreditor.
 • Långiver: En långiver er en person eller virksomhed, der leverer et lån til en låntager.
 • Låntager: En låntager er en person, der modtager et lån fra en långiver.
 • Løbetid: Varigheden af et lån eller en investering.
 • Lønkonto: En bankkonto, hvor lønindtægter bliver indsat.
 • Rente: Dette er et gebyr, der opkræves af en bank for at udlåne penge. Renter beregnes som en procentdel af det oprindelige lånebeløb.
 • Renteændring: Dette er en ændring i den rente, der opkræves af en bank på et lån. Renten kan stige eller falde afhængigt af økonomiske faktorer og bankens politik.
 • Rentebetaling: Beløb, der betales tilbage til en investor for et lån eller en investering.
 • Renter: Beløb, der betales til en investor for at låne penge.
 • Rentesats: Den procentdel, der tilføjes til et beløb over en bestemt periode for at beregne renter.
 • Rentesats: Rentesats er en procentdel, som beregnes som et årligt beløb på et lån.
 • Sikkerhed: Dette er en form for garanti, der stilles af en person eller virksomhed til en bank for at sikre, at lånet vil blive betalt tilbage. Sikkerhed kan tage form af fast ejendom, værdipapirer eller andre værdier.
 • Sparingskonto: En bankkonto, hvor penge bliver gemt til fremtidig brug, ofte med en højere rentesats end en almindelig checking-konto.
 • Sparopsparing: En form for investering, hvor man indsætter penge i en konto med regelmæssige indbetalinger over en længere periode for at opnå højere rente end en traditionel opsparingskonto.
 • Udlån: Dette er penge, der gives til en person eller virksomhed i form af et lån fra en bank eller anden finansiel institution. Låntager er forpligtet til at betale lånebeløbet tilbage med renter.
 • Værdipapir: Et dokument, der beviser ejerskab af en aktie eller obligation.
 • Valutakurs: Prisen på en valuta i forhold til en anden valuta.
Scroll til toppen